Home
THE UNION OF BLIND AND DISABLED FOR PROFESSIONAL
งานทำบุญสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพครบ 14 ปี การก่อตั้งองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 11:16 น.

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 15:28 น.

 
โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้นำองค์กรคนพิการเด้านการเงินและการบัญชีเบื้องต้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:45 น.

 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป้นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถครบ 84 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 15:19 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 11:41 น.
 
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้าง สุขภาวะกายใจ สำหรับคนพิการทางการเห็น" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 11:07 น.

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง สุขภาวะกายใจ สำหรับคนพิการทางการเห็น

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ (รวม ๒ วัน ๑ คืน)

 

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 3
ป้ายโฆษณา