วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำองค์กรด้านคนพิการ

ร่วมประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและนอกประเทศ

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *