ที่อยู่สมาคมฯ

https://goo.gl/maps/oTpCMbnnyS92

สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

เลขที่ 126/1120 ม. 5 เคหะชุมชนนนทบุรีซอย 16 ปากตำปากปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-964-2197 โทรสาร 02-964-2198 มือถือ 097-161-6163 097-398-2828 095-493-9289

อีเมล: ubdpubdp@gmail.com Facebook: กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อสร้างแผนงานการสร้างงาน id lind: tbup2545

วัน – เวลาทำการวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 09.00 – 17.00 น.

https://goo.gl/maps/sSZWsTErajt

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *