เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมสตรีคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯพร้อมด้วย นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมสหภาพฯเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิก และบรรยายเรื่อง”การจัดตั้งและการบริหารงานสมาคมฯ”ณ สมาคมสตรีคนพิการ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

th ไทย
X