ข้าร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมสตรีคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วย นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมสหภาพฯ
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิก และบรรยายเรื่อง”การจัดตั้งและการบริหารงานสมาคมฯ”
ณ สมาคมสตรีคนพิการ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Translate »