ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

th ไทย
X