เข้าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 12 กันยายน 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคม
พร้อมด้วยนายสมหวัง เผือกพิพัฒ อุปนายกฝ่ายบริหาร นางจิราพร เนียรมงคล อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพและเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นตัวแทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพและองค์กรสมาชิกเข้าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแถบภาคอีสานและภาคเหนือ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

 

th ไทย
X