เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
และ นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่พลเอกสิงหา และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

th ไทย
X