เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วยนางสุจิตรา เพ็ชรอินทร์และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมสหภาพฯ
เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการส่งและมอบหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี
และเข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นายประพันธ์ พลับทอง สมาชิกสมาคมฯ

th ไทย
X