admin

ประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสม …

ประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย Read More »

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายก …

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »

ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคม

เมื่อวันที่16กันยายน2562ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาค …

ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคม Read More »

โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไท …

โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น Read More »

Translate »